erb obce

Zavadčanske novinky

Späť na články

Vyjadrenie starostky obce k odvysielanej reportáži TV JOJ

Renáta Bešakova23. 04. 2018 18:24

Vážení občania,

mnohí z vás videli reportáž v relácií Krimi TV JOJ zo dňa 14.04.2018. V reportáži zazneli na moju osobu nepravdivé informácie. Jeden z obyvateľov našej obce vyhlásil: „Okresný úrad Prešov napísal, že starostka falšuje dokumenty.“ Chcem uviesť veci na správnu mieru.

Okresný úrad Prešov- Odbor výstavby a bytovej politiky skonštatoval toto:

img_1img_2

Z uvedeného nevyplýva, že by som mala niečo falšovať. Keďže si myslím, že spomínaný občan nepravdivo interpretoval aj uznesenie a zamietnutie môjho podnetu na trestné stíhanie za ohováranie, ktoré som voči nemu podala, pripájam aj uznesenie obvodného oddelenia PZ v Humennom:

img_3

Keďže som presvedčená, že to nie je len vyššia miera tolerancie ku kritike mojej osoby, ale je to vážne obvinenie, podala som voči uzneseniu sťažnosť. Z uvedených listín priamo vyplýva, že tvrdenie o tom, že by som mala niečo falšovať je nepravdivé. Verím, že obyvatelia našej obce si na základe predložených dôkazov vytvoria naozaj hodnoverný úsudok o mojom konaní v úrade starostky aj v spomínanom prípade.